Theo Chủ tịch UBND thành phố, kết quả cấp GCN quyền sử dụng đất còn thấp; nhiều trường hợp còn vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Khẩn trương thành lập tổ công tác giải quyết vướng mắc cấp sổ đỏ
Lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn trong cấp sổ đỏ
Đường dây nóng phản ánh “bôi trơn” sổ đỏ: Liệu có hiệu quả?
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có Chỉ thị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

sổ đỏ

Chỉ thị nêu rõ: Kết quả cấp GCN quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố còn thấp; nhiều trường hợp còn vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm do các nguyên nhân như: cấp đất trái thẩm quyền, lấn chiếm đất công, chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định; vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quản lý quy hoạch nhưng chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm; các sai phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng, sử dụng đất đai của chủ đầu tư tại các dự án phát triển nhà ở… Còn không ít tổ chức, cá nhân chưa hài lòng với đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện cấp GCN quyền sử dụng đất.

Để đẩy mạnh công tác này, cơ bản giải quyết xong những trường hợp còn tồn tại vướng mắc tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hộ, gia đình thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đúng quy định Luật Đất đai năm 2013, Chủ tịch UBND thành phố yêu các Sở ngành, UBND quận huyện, thị xã xác thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

Tiếp tục thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính trong việc công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đtấ cho các tổ chức, đơn vị. Sở TN-MT chủ trì cùng các Sở, ngành liên quan rà soát, đề xuất bổ sung sửa đổi bảo đảm việc cấp GCN thực hiện nhanh, gọn, đơn giản, đúng quy định; báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/5/2016.

Đối với các địa điểm đất do cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức sự nghiệp công và UBND các cấp quản lý, sử dụng: Sở TN-MT khẩn trương hoàn thành Kế hoạch 78 của UBND thành phố về cấp GCN của các tổ chức trên địa bàn Thành phố trong năm 2016. Đơn giản tối đa về hồ sơ thủ tục để xét cấp GCN; sử dụng ngay bản đồ địa chính hoặc trích lục bản đổ địa chính và các bản đồ hiện có để xét cấp GCN, không yêu cầu các đơn vị phải đo đạc lại, cung cấp thông tin quy hoạch và chỉ giới đường đỏ; đơn vị chỉ kê khai, đăng ký khi làm thủ công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN.

Đối với các địa điểm đất do các tổ chức kinh tế sử dụng chưa được cấp GCN: Sở TN-MT rà soát, phân loại, tiếp tục thông báo, yêu cầu tổ chức khẩn trương liên hệ với Sở TN-MT để hướng dẫn hoàn tất các thủ tục công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN theo quy định.

Đối với đất do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng, chưa được cấp GCN quyền sử dụng đất:

Các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc vi phạm quy định của pháp luật về sử dụng đất đai, sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch được duyệt thuộc các trường hợp đã được tháo gỡ, giải quyết tại Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố: Sở TN-MT chủ trì, phối hợp xác định số lượng cụ thể tại từng địa phương, thông báo đến các hộ dân và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện dứt điểm.

Các trường hợp có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng đất: Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã xác định số lượng cụ thể tại từng địa phương, hướng dẫn, đôn đốc chính quyền địa phương tổ chức gòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật, làm căn cứ xét giấy cấp GCN quyền sử dụng đất.

Các trường hợp chưa kê khai đăng ký đất đai: yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thông báo yêu cầu kê khai đăng ký theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai đến từng hộ gia đình, lập hồ sơ cấp GCN và hô sơ quản lý đối với các trường hợp không đủ điều kiện cấp GCN tổ chức thanh tra xử phạt theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP đối với các trường hợp không đăng ký kê khai theo quy định.

Chỉ thị cũng yêu cầu làm rõ các trường hợp bị yêu cầu thu hồi đất của Viện kiểm sát, tòa án hoặc cơ quan thanh tra, cơ quan công an kiến nghị thu hồi và đối với những địa điểm đất do cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng quản lý sử dụng chưa được cấp GCN quyền sử dụng đất…

Theo Đỗ Hưng
VOV

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *