Chung cư số 1 Trần Thủ Độ – Phương Đông Green Park

CHUNG CƯ SỐ 1 TRẦN THỦ ĐỘ – PHƯƠNG ĐÔNG GREEN PARK Chung cư số 1 Trần Thủ Độ là một trong những dự án mới nhất  xây dựng chung cư cho người dân được triển khai ở quận Hoàng Mai. Trong những năm gần đây, quận Hoàng Mai đang từng bước phát triển mạnh với […]

Chi tiết